Община Габрово

Община Габрово

 • 06-06-2024 Разгледана: 85

  Младши експерт в отдел "Устройствено планиране", Община Габрово

  Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово

О Б Я В А

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност младши експерт

в отдел „Устройствено планиране“Брой работни места: 1

Основна цел на длъжността:
Изпълнява дейността по обявяването и одобряването на подробни устройствени планове /ПУП/ за изменение на ЗРП на община Габрово.
Осъществява дейности по прилагането на ПУП и по техническото обслужване на гражданите.
Изпълнява дейности, свързани с архитектурата и градоустройството, като подпомага главния архитект в неговата работа.


Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване до кмета на община Габрово - свободен текст.
2. Автобиография.
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
4. Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит.


Документите се приемат до 21.06.2024 г. включително в деловодството на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3.

Подборът ще се извърши по документи, събеседване и практически изпит по компютърна грамотност.

Списък с допуснатите до събеседване кандидати и информация за място, дата и час на провеждане ще се обявят до 25.06.2024 г. на електронната страница на Община Габрово, раздел Кариера.За справка:
- тел.: 066/818 315; 066/818 370 - по въпроси, свързани с документите за кандидатстване;
- тел.: 066/818 330 - по въпроси, свързани с естеството на работа.Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.Очаквани умения

Минимални изисквания за длъжността:
- образователно-квалификационна степен – висше, бакалавър;
- професионално направление - строителство и архитектура;
- професионален опит – не се изисква;
- компютърна грамотност.

Нашата оферта

Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1900 лв.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Споделете

Още оферти

 • Електромеханик

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Камериерка в хотел 1000 - 1100 лева

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Работник производство

  Работодател: Балевски и Киров ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Младши експерт Опазване на околната среда 1200

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Рецепционист

  Работодател: "Болкан Релакс" ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Склададжия/Докер

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Администратор хотел

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Готвач

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Главен инженер в Дирекция ТСУ Минимално възнаграждение за длъжността 1700.00

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Стругар По договаряне

  Работодател: БОШНАКОВ ТРЯВНА ЕООД, Месторабота: Плачковци, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Основно