Фондация "Вяра"

Локален администратор

Фондация „Вяра” акцентира в дейността си върху предоставяне на различни видове подкрепа, главно по отношение достъпа до информация и обучения на индивиди и семейства в неравностойно положение, които имат решимостта да помогнат на себе си и на семействата си, така че да си осигурят по-добро бъдеще. Регистрирана в Трявна, Фондацията функционира на територията на област Габрово, където достъпът и значението на ученето през целия живот имат нужда от допълнително поощряване и промотиране. Неформалните форми на обучение и самообучение са почти непознати, особено сред маргинализираните групи.

Свържете се с нас

Всички полета са задължителни

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще Ви отговорим възможно най-скоро.