Община Трявна

Община Трявна

  • 25-08-2022 Разгледана: 327

    Медицинска сестра 1300 лв. основна заплата

    Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

Община Трявна Община Трявна е орган на местното самоуправление и местната влест. Кметът е работодател на работниците и служителите, работещи в Община Трявна. Назначенията са по служебно или трудово правоотношение съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Осигурява здравното обслужване на ученици в училището.
Осигурява здравното обслужване на децата в детска градина и яслена група.
Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на центъра по спешна медицинска помощ и провеждане на дейности по опазване на здравето.
Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата.
Приема децата и провежда необходимите хигиенни и профилактични прегледи.
Провежда организирани занимания на децата под ръководството на директора на детската градина.
Провежда занимания по физическа култура и активен двигателен режим.

Очаквани умения

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:
Професионален опит: минимум 1 година;
Професионална област: Медицина.

Нашата оферта

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
- Заявление за участие;
- Автобиография /CV/;
- Копие от диплома за завършено образование;
- Копие от други документи, доказващи допълнителен професионален опит и специализации;
- Копие от трудова книжка, доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит.

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:
- Основна заплата – 1300 лв.
- по 1 % допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за всяка година /доказва се с копие от трудова книжка удостоверяваща продължителността на професионалния опит/.

Свържете се с нас

гр. Трявна, ул. "Ангел Кънчев" № 21
0899972242
anya.stoilkova@tryavna.bg
https://www.tryavna.bg

Споделете

Още оферти