"ЕМКО" ООД

"ЕМКО" ООД

  • 13-04-2023 Разгледана: 250

    Конструктори и Технолози

    Работодател: "ЕМКО" ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

"ЕМКО" ООД Производство на въоръжение и боеприпаси

„ЕМКО“ ООД – „Обособено производство – гр. Трявна“
обявява
работни места
за конструктори и технолози по следните направления:- Конструктор нестандартни съоръжения;
- Конструктор инструментална екипировка;
- Конструктор металообработване;

- Технолог по металообработване;
- Технолог по работа с взривни вещества;
- Технолог по галванична обработка;
- Технолог по лакобояджийска обработка.

Очаквани умения

Изисквания към кандидатите:

- Образование – Висше техническо;
- Умения за разчитане на техническа документация;
- Умения за работа с компютър – AutoCad, SolidWorks, Microsoft Office и др.
- За предимство ще се счита професионален опит като конструктор / технолог в областта на машиностроенето / металообработването;

Лични качества:
- Комуникативност и умения за работа в екип;
- Способност за вземане на самостоятелни решения;
- Високи морални качества при работа с конфиденциална информация.

Нашата оферта

Работодателят предлага:

- Стандартно работно време;
- Възнаграждение на база индивидуално договаряне, съответстващо на квалификациите на кандидата и служебните задължения;
- Работно облекло;
- Здравна застраховка;
- Ваучери за храна;
- Осигурен безплатен транспорт за работници от съседни области.

Информация относно лични данни:

- Предоставените от Вас лични данни, ще бъдат използвани само за нуждите на настоящия подбор и ще бъдат унищожени след приключването му!

За заемане на обявеното работно място можете да кандидатствате по следните начини:

1. Участие по настоящата обява;
2. Като представите заявление за участие (свободен текст) и автобиография (CV) в запечатан, непрозрачен плик с надпис: „За участие в подбор за длъжности “конструктор“ / „технолог“ в „ЕМКО“ ООД“, на адреса на Обособеното производство – гр. Трявна, ул. „Бедек“ № 1, по пощата или на място.

Срок за участие: до 16:30 часа на 31.05.2023 г.

След изтичане срока за кандидатстване в подбора, с одобрените по документи кандидати, ще бъде проведено събеседване.

Свържете се с нас

гр. Трявна, ул. "Бедек" № 1
067762485
v.dimieva@emcobg.com

Споделете

Още оферти