Община Габрово

Община Габрово

 • 21-05-2024 Разгледана: 181

  Младши експерт /по трудово правоотношение/ в отдел „Информационни и комуникационни технологии“

  Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност младши експерт /по трудово правоотношение/ в отдел „Информационни и комуникационни технологии“


Основна цел на длъжността:
- програмно техническо обезпечаване на компютърната мрежа и системите за електронна обработка в Община Габрово;
- компютърна мрежа и техника – поддържане, ремонт;
- съдействие при поддържане на съществуващите информационни системи;
- дава съвети и оказва подкрепа на служителите от общинска администрация в рамките на своята професионална компетентност.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за кандидатстване до кмета на община Габрово - свободен текст;
- автобиография;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- копия от документи, удостоверяващи професионалния опит.

Документите се приемат до 10.06.2024 г. в деловодството на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Длъжностната характеристика кандидатите могат да получат от отдел УЧР.


Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, както и мястото, датата и часът на провеждане ще се обявят до 12.06.2024 г. на електронната страница на адрес: www.gabrovo.bg, Актуално/Кариера.


Нормативна база, въз основа на която ще се проведе събеседването:
Закон за киберсигурност (ЗКС); Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС); Закон за електронното управление (ЗЕУ); Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ).


За справка:
- тел.: 066/818 315 - Ромина Цонкова – по въпроси, свързани с документите за допускане до подбор;
- тел.: 066/818 401 - Анита Ангелова - по въпроси, свързани с естеството на работа.


Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Очаквани умения

Изисквана минимална степен на завършено образование: висше - бакалавър

Минимален професионален опит – не се изисква

Специалност, по която е придобито образованието: от професионална област - информатика, комуникационни технологии или компютърни системи и технологии

Нашата оферта

Размер на основната заплата, определена за длъжността – 1700 лв.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Споделете

Още оферти

 • Камериерка в хотел 1000 - 1100 лева

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Кофражист арматурист 1500 лв.

  Работодател: МАСИВ ТРЯВНА ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Продавач-консултант

  Работодател: Габи ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Готвач/ка (постоянен трудов договор)

  Работодател: Комплекс "Чукара" - ПРОЕКТ БГ ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Основно

 • Администратор хотел

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Салонен управител

  Работодател: Комплекс "Чукара" - ПРОЕКТ БГ ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Младши експерт "Стопански дейности и проекти" 933

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Администратор на хотел 1100 - 1200 лева

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Готвач

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Международни шофьори категория С + Е, релация Турция - Унгария

  Работодател: ЗЛАТЕВИ ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно