Община Габрово

Община Габрово

 • 04-06-2024 Разгледана: 105

  Трудотерапевт в ЦНСТПЛД - кв. Велчевци, Община Габрово

  Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово

Община Габрово
набира кандидати за работа на длъжност трудотерапевт в
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - кв. Велчевци


Брой работни места: 1 (на пълен работен ден).

Основна цел на длъжността: терапия на потребителите в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – кв. Велчевци (ЦНСТПЛД), съобразена с вида увреждане, функционалното и психичното състояние на настанените лица.

Основни задължения на длъжността:
- осигурява подходяща трудова, арт и музикотерапия в полза на потребителите, използвайки професионални методи и подходи;
- изготвя индивидуални трудотерапевтични листове на потребителите в ЦНСТПЛД;
- работи групово и индивидуално с потребителите на ЦНСТПЛД;
- консултира потребителите на Центъра - с цел тяхната адаптация и интеграция;
- организира оптимален режим на трудотерапия, съобразен с физическите и психичните особености на потребителя;
- участва в екип за разработване на програми за работа с лица с деменция;
- съвместно с екипа на ЦНСТПЛД подготвя и организира мероприятия (празници, честване на лични празници на потребителите и др.);
- осигурява възможност за правилен индивидуален избор на дейност;
- развива потенциала на потребителите чрез личностно ориентиран модел, съобразен с физическите и психологичните им особености;
- работи за формиране на личността чрез развитие на адаптивни, трудови, социални, битови и други умения;
- помага да се преодолее безпомощността на човек, следствие на функционалното му увреждане;
- чрез подбрана трудотерапия повлиява благоприятно възстановяването на нарушени функции;
- изготвя и води необходимата документация, съгласно нормативните изисквания, ред и процедури;
- работи в тясна връзка и сътрудничество със специалистите в ЦНСТПЛД, както и с представители на институции, имащи отношение към дейността на Центъра.


Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване (свободен текст).
2. Автобиография.
3. Копия на документи, удостоверяващи придобитото образование.
4. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).


Място за подаване на документите за кандидатстване:
Документите се подават лично или чрез пълномощник в Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3, Деловодство.


Срок за подаване на документите: до 14.06.2024 г. включително.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, събеседване и практически изпит по компютърна грамотност.


Информация за допуснатите до събеседване и практически изпит по компютърна грамотност кандидати, за мястото, датата и часа на провеждане ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.


За справка:
- тел.: 066/818 442; 066/818 399 – относно естеството на работа;
- тел.: 066/818 370; 066/818 315 – относно документите за кандидатстване.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Очаквани умения

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- минимална образователна степен – средно образование;
- умения за работа с възрастни и хора с увреждания, комуникативност, отговорност; умения за работа в екип; емоционална устойчивост; оперативност; способност за бърза и адекватна реакция, както и вземане на решения в ситуация на криза или емоционален конфликт;
- умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение;
- компютърна грамотност.
Придобит опит в сферата на социалните услуги е предимство.Нашата оферта

Основна работна заплата: 1773.00 лв.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Споделете

Още оферти

 • Камериерка в хотел 1000 - 1100 лева

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Чистач/Хигиенист

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Администратор на хотел 1100 - 1200 лева

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Главен инженер в Дирекция ТСУ Минимално възнаграждение за длъжността 1700.00

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Младши експерт Опазване на околната среда 1200

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Работник в кухня

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Основно

 • Младши експерт "Стопански дейности и проекти" 933

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Салонен управител

  Работодател: Комплекс "Чукара" - ПРОЕКТ БГ ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Международни шофьори категория С + Е, релация Габрово - Будапеща

  Работодател: ЗЛАТЕВИ ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Електромеханик

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация