Gallery

"I was so touched. Never stop doing your job in that way, you are an example to us all."Roberta Lo Proto, participant from Italy

"I met 17 young RAYs, shining bright and making me feel inspired and confident that what we are doing is right."Kalina Toteva, Leading partner

"The group was really great, so many wonderful and nice people willing to participate."Blanka Tomsic, Hosting partner

"Loved every moment there with you all!"Ana Rosa, Group leader from Portugal

"What an inspiring week we spent together - commitment, passion and spirit. I believe we did something great for our participants and we also grew up professionally during this week. The atmosphere created has been so very beneficial for everyone to feel included and motivated to participate. Perfect organization and ability to mix up teachable moments with fun and internaitonal bonding."Ettore Costa, Group leader from Italy

"Търсенето и откриването на желаната работа за един млад човек може да се окаже нелека задача, понякога водеща до разочарование и отчаяние. Благодарение на проект RAY, финансиран от програма Еразъм+, този процес ще бъде по-лесен и по-успешен както за мен, така и за хората, на които ще предам своите нови знания."Габриела Златева, участник от България

"Четири държави с различни език, бит и култура се превърнаха в едно голямо семейство, в което всеки един член има важна роля. Сърдечно благодаря на Фондация „Вяра“ и г-жа Калина Тотева за предоставената възможност да участвам в този проект! Името на проект RAY от английски означава „лъч“. В продължение на 5 дни ние всички бяхме лъчи. Светим все по-ярко."Миляна Малева, участник от България

"Едно от най-незабравимите ми преживявания! Научих много нови неща, открих минали грешки. Никога няма да забравя усмивките, добрите сърца и хората, които срещнах там. Благодаря на Калина и Фондация „Вяра“ за гласуваното доверие, за възможността и за енергийния заряд. Продължавайте да бъдете пътеводител в образователното ни развитие и живот! Благодаря ви Зори, Габи, Милянка. Трявна има нужда от хора като вас и от този проект!"Вероника Кръстева, участник от България

"Oggi sono in viaggio verso casa e nel cuore porto già la malinconia di un' esperienza che mi ha segnato tantissimo. L' ultima settimana è stata una sfida continua, un continuo mettersi in gioco e non potevo desiderare di meglio. Mi sono sforzata di comprendere una lingua che ho sempre studiato male, ho lavorato duramente per migliorare me stessa, il mio inglese e il mio curriculum vitae in previsione di una prossima "caccia al lavoro." Annalisa Di Maria, participant from Italy

"Участието ми в проекта е един безценен опит, придобит по един лесен и приятен начин. След обучението в Менгеш,Словения, всички се връщаме ентусиазирани и обогатени - с повече знания и умения в процеса на намиране на желаната работа, една стъпка по-осъзнати и с много нови приятелства и познанства с амбициозни, търсещи развитие млади хора." Зорница Златева, участник от България