AIA - Mladinski center Menges

Lokalni administrator

AIA, društvo za izboljšanje kvalitete življenja, je bilo registrirano 26. 5. 2009, oktobra 2011 smo pričeli izvajati dejavnost mladinskega centra in se s 7.6.2012 preimenovali v Društvo AIA – Mladinski center Mengeš.
Naše POSLANSTVO je organiziranje mladinske dejavnosti na raznih področjih z aktivno participacijo mladostnikov, spodbujanje njihove avtonomije, kreativnosti, integracija marginalnih skupin mladostnikov, nudenje podpornega okolja, mentorstva in raznih informacij, strokovno svetovanje in pomoč glede na želje in potrebe mladostnikov, spodbujanje k aktivnemu preživljanju prostega časa, nudenje pogojev v procesu socializacije mladih z negovanjem socialnih stikov med njimi, razvoj mladostnikove samopodobe, spodbujanje samostojnega druženja mladih, zadovoljevanje razvojnih potreb in osebnostnega razvoja, pomoč pri izobrazbenih in poklicnih ambicijah, odločitvah in dilemah mladostnikov, spodbujanje prostovoljnega dela in aktivne udeležbe v življenju lokalnega in širšega okolja ter medgeneracijsko sodelovanje, ob tem pa dosledna enakopravnost vseh, ne glede na položaj, življenjski stil, pripadnost, invalidnost ali druge razlike, vplivanje na razvoj pozitivnih vrednot, animacija za načrtovanje in sodelovanje pri odločanju, podpora projektom, kjer so mladi akterji, nudenje čim boljših pogojev za razvoj mladinskega dela, razvoj potencialov mladih, dostopnost in pretok informacij.
Temeljno načelo društva je biti odprt za nove ideje, oblike delovanja in združevanja ter sprejemanje različnosti. Najpomembnejše VREDNOTE so spoštovanje vsakega posameznika takšnega kot je, odkrita in iskrena komunikacija, kvalitetni odnosi in solidarnost med mladimi.

Pišite nam

Vsi vnosi so potrebni

Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano! Odgovorili bomo čim prej.
  • Slovenska cesta 28
    1234 Mengeš, Slovenija

  • +386 70732070

  • drustvo.aia@gmail.com

  • Ponedeljek / Petek
    14:00 - 22:00