Politika zasebnosti

v skladu z uredbo EU 2016/679

Kdo zbira vaše podatke

TKonzorcij projekta RAY – Rural Active Youth Job Portal in koordinator Vyara Foundation s sedežem v Tryavni, Bolgarija, ki je odgovoren za zbiranje vaših podatkov v skladu s členom 13 Uredbe EU 2016/679 (GDPR). Obveščamo vas, da je naša organizacija zakonsko zavezana k obdelavi podatkov, ki ste nam jih posredovali v skladu z zgoraj navedeno uredbo.
Vaši podatki bodo obdelani zakonito in pošteno v skladu z določbami 5. člena Uredbe EU 2016/679. Nadaljnje podrobnosti bodo morda posredovane pozneje. Naša organizacija ni imenovala uradnika za varstvo podatkov.

Katere osebne podatke zbiramo

V skladu s členom 4. uredbe EU 2016/679 ‘osebni podatki’ pomenijo vse podatke v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (‘posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki’); prepoznavna fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti glede na identifikator, kot so ime, identifikacijska števila, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, mentalno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe; ‘obdelava’ pomeni vsako operacijo ali niz operacij, ki se izvaja na osebnih podatkih ali na sklopih osebnih podatkov, ne glede na to, ali z avtomatskimi sredstvi, kot so zbiranje, beleženje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagoditev ali spreminjanje ter iskanje, posvetovanje, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanjem ali kakšno drugačno dostopnost, uskladitev ali kombinacijo, omejitev, izbris ali uničenje. Zbiramo samo podatke, ki nam jih posredujete za namene vašega pravnega odnosa z našo organizacijo.
Osebni podatki: ime in priimek fizičnih oseb, stiki, kot so naslov, poštna številka, mesto, regija, telefonska številka, elektronska pošta;
Podatki o strokovnjakih/organizacijah/podjetjih: ime, davčni naslov in drugi identifikaciji (faks in telefonska številka, davčna številka ali številka DDV)
Poleg tega lahko zbiramo podatke, ki jih dobimo, ko dostopate do naših spletnih strani, prek piškotkov in druge podobne tehnologije; in ko nas kontaktirate prek e-pošte, družabnih medijev ali podobnih tehnologij. Čeprav taki podatki niso zbrani tako, da bi bili povezani s fizično osebo, bi lahko te spletne identifikatorje uporabili in združili tretji akterji, da bi ustvarili osebne profile. Med spletnimi identifikatorji lahko najdemo IP naslov, vrsto brskalnika in podrobnosti o vtičnikih, vrsto naprave (npr. namizni računalnik, prenosni računalnik, tablični računalnik, telefon, itd.), operacijski sistem, lokalni časovni pas. Ti podatki se uporabljajo izključno za izdelavo statističnih rezultatov.

Zakaj obdelujemo vaše podatke

Na podlagi vašega posebnega soglasja bomo vaše podatke uporabili za naslednje namene:
1. upravljati obstoječe in prihodnje pravne odnose;
2. izpolnjevati obveznosti, povezane s prej omenjenimi pravnimi odnosi;
3. ravnati z organizacijskim upravljanjem obstoječih ali prihodnjih pravnih odnosov;
4. spoštovati veljavne zakone in davčne predpise;
5. varovati pogodbene pravice;
6. za statistične namene;
7. izvajati socialno trženje, zbiranje sredstev in komunikacijske dejavnosti v zvezi s storitvami naših organizacij po e-pošti ali pošti.
Poleg tega bodo vaši osebni podatki zbirani in obdelovani z namenom, da boste lahko v celoti izkoristili rezultate in storitve RAY projekta, kot so:
omogočanje vpisa in udeležbe v mobilnosti RAY Blended;
spremljanje udeležbe in uspešnosti mobilnosti RAY Blended;
sočasno uporabljanje naše platforme za iskanje zaposlitve in z njo povezana orodja;
analiza uporabe, pa tudi optimatizacija in zagotavljanje uspešnosti naše spletne strani;
zagotavljanje LogIn okolja, da je samo vam zagotovljen dostop do vašega profila.

Kako obdelujemo ‘občutljive’ osebne podatke

Opozarjamo vas, da je obdelava občutljivih podatkov prepovedana, to je osebnih podatkov, ki razkrivajo rasni ali etnični izvor, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja ali članstvo v sindikatu, ter genetskih podatkov in biometričnih podatkov z namenom identifikacije fizične osebe, ali podatkov v zvezi z zdravjem, v zvezi s spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo fizične osebe.
Odstopanje od takšne prepovedi je dovoljeno izjemoma, kadar v zakonitih dejavnostih z ustreznimi zaščitnimi ukrepi s strani fundacije, združenja ali katerega koli drugega nepridobitnega organa s političnim, filozofskim, verskim ali sindikalnim ciljem obdelujejo postopek pod pogojem, da se obdelava nanaša izključno na člane ali nekdanje člane organa in na osebe, ki imajo redne stike z njim v zvezi z njihovimi nameni, osebni podatki pa ne smejo nikoli biti razkriti zunaj tega organa brez privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, zato mora v zgoraj omenjenih primerih posameznik pristati na obdelavo teh podatkov.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke, zbrane v skladu z odstavki 1, 2, 3, 4, 5 in 6, bomo hranili, dokler jih bomo potrebovali, da bomo lahko zagotovili storitve, ki jih ponuja naša organizacija, in največ do 10 (deset) let. Vaši podatki bodo izbrisani, ko jih ne bomo več potrebovali.
Osebni podatki, zbrani v poslovodne in finančne namene, bodo shranjeni do 10 let ob upoštevanju ustreznih zakonskih predpisov.
Vaše osebne podatke, zbrane v skladu z odstavkom 7, bomo hranili do 10 let.
Vaše soglasje lahko kadarkoli umaknete.

Kako zbiramo vaše osebne podatke

Vaše soglasje je za namene iz odstavkov 1-6 obvezno, če želimo upoštevati pravne obveznosti in zakone in druge predpise EU; zavrnitev soglasja za zbiranje osebnih podatkov bo onemogočila, da vam naša organizacija ponudi storitve. Trženjsko komunikacijo, opisano v 7. odstavku, vam bomo poslali po e-pošti ali poštni storitvi. Svoje pravice lahko kadarkoli uveljavite, ali pa se odpoveste prejemanju takšnih komunikacij in izberete druge načine komunikacije v skladu s prvim odstavkom 7. Člena, odstavek 3 in 15. člena Uredbe EU 2016/679.
Želimo vas še enkrat spomniti, da je posredovanje osebnih podatkov za namene, opisane v odstavku 7, prostovoljno.
Zavrnitev delitve vaših osebnih podatkov za zgoraj omenjene namene, nam bo onemogočila tudi storitve, kot so pošiljanje novic o naših projektih in pobudah po e-pošti ali poštnih storitvah.

Kako obdelujemo vaše podatke

Vaše podatke bomo obdelovali in shranili izključno za zgoraj omenjene namene, in sicer z uporabo digitalnih in analognih naprav ter v ustreznih bazah podatkov, ki zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe za zagotavljanje stalne zaupnosti, celovitosti, razpoložljivosti in odpornosti procesnih sistemov, kot določa Uredba EU 2016/679. Samo subjekti, ki imajo dostop do osebnih podatkov pri upravljavcu ali obdelovalcu, lahko obdelujejo takšne podatke. Podatke lahko uporabljajo in zbirajo tudi tretje osebe, to je podatkovni centri ali korporacije. Te organizacije so imenovane za obdelovalce in morajo izpolnjevati zakonske predpise in pogodbene obveznosti, povezane z obstoječim pravnim odnosom.

Socialna omrežja

Naše spletno mesto lahko ponuja dostop do družbenih omrežij. Pogoji storitve in politika zasebnosti, ki veljajo za take platforme, so objavljeni na njihovi spletni strani. Fundacija Vyara ne more nadzorovati uporabe podatkov, ki se delijo na javnem forumu, klepetu ali nadzorni plošči, saj je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoren za takšno komunikacijo.

Kaj je piškotek

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki je nameščena v računalnik ali drugo napravo in se uporablja za identifikacijo uporabnika ali naprave in za zbiranje informacij. Piškotki so običajno dodeljeni eni od štirih kategorij, odvisno od njihove funkcije in predvidenega namena, npr. strogo potrebni piškotki, piškotki uspešnosti, funkcionalni piškotki in piškotki za ciljanje in oglaševanje.

Strogo potrebni piškotki

Ti piškotki ne hranijo osebnih podatkov, potrebni so za delovanje spletnega mesta in jih v naših sistemih ni mogoče izklopiti. Brez teh piškotkov ni mogoče zagotoviti storitve, ki ste jo zahtevali, npr. dodajanje predmetov v nakupovalno košarico ali prijava in izpolnjevanje obrazcev. Brskalnik lahko nastavite tako, da te piškotke blokira ali vas na njih opozori, vendar zato nekateri deli našega spletnega mesta ne bodo delovali.

Piškotki uspešnosti

Piškotki nam omogočajo štetje obiskov in virov prometa, tako lahko merimo in izboljšamo delovanje našega spletnega mesta. Pomagajo nam vedeti, katere strani so najbolj in najmanj priljubljene, kako se obiskovalci gibljejo po spletnem mestu, ali so kliknili na povezavo, dajo nam vedeti, v čem smo dobri, in kje se lahko izboljšujemo, pa tudi, da se strani hitro naložijo in pravilno prikažejo. Zbrane informacije vključujejo npr. uporabljene internetne brskalnike in operacijske sisteme, ime domene predhodno obiskanega spletnega mesta, število obiskov, povprečno trajanje obiska in obiskane strani. Vsi podatki, ki jih ti piškotki zbirajo, so združeni in zato anonimni. Če teh piškotkov ne dovolite, ne bomo vedeli, kdaj ste obiskali našo spletno stran, in ne bomo mogli spremljati učinkovitosti ter izboljšati vaše izkušnje, Za izvajanje teh funkcij uporabljamo Google, Adobe in Marin Software storitve.

Piškotki funkcionalnosti

Piškotki omogočajo spletni strani izboljšano funkcionalnost in personalizacijo tako, da si zapomni izbire, kot so: vaše uporabniško ime ali ID, jezikovne nastavitve, območje ali regijo, v kateri ste. Uporabljajo se tudi za ponudbo storitev, ki jih zahtevate, npr. za ogled videoposnetka. Lahko jih določimo mi ali tretji ponudniki, katerih storitve dodamo na naše strani. Podatki, ki jih ti piškotki zbirajo, so lahko anonimizirani in ne morejo spremljati vaše dejavnosti brskanja na drugih spletnih mestih. Če teh piškotkov ne dovolite, nekatere ali vse storitve morda ne bodo delovale pravilno.

Kako zbiramo vaše osebne podatke

Obveščamo vas, da lahko vaše osebne podatke, zbrani v skladu z odstavki 1-7, delimo z drugimi strankami, da bi izpolnili obveznosti iz pogodbe med vami in našimi organizacijami ter odgovorili na vaše posebne zahteve.
Strani, ki jim lahko razkrijemo vaše osebne podatke, so:
• organi pregona, pravosodni organi, strokovnjaki, korporacije, javna uprava in drugi subjekti, ki opravljajo upravne, računovodske in upravljavske naloge, povezane z našimi rednimi dejavnostmi (pravne obveznosti);
• banke, finančne institucije, strokovnjaki in svetovalci, ki jim je takšno razkritje potrebno za izvajanje pogodbe z vami (pogodbene obveznosti).
Vaše osebne podatke bomo razkrili in delili le, če bo za to pravna podlaga, sicer podatki ne bodo deljeni tretjim osebam.

Mednarodni in evropski prenos podatkov

Vaši podatki bodo obdelani izključno v Evropskem gospodarskem prostoru.

YVaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo v skladu z Uredbo EU 2016/679

Pravice lahko uveljavljate kadarkoli, kot določa člen 7, odst. 3, ter členi 15 in naslednja Uredba EU 2016/679:
1. pravica do dostopa do osebnih podatkov;
2. pravica do popravka in izbrisa osebnih podatkov;
3. pravica do omejitve obdelave;
4. pravica do prenosljivosti podatkov;
5. pravica do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov;
6. pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi članici stalnega prebivališča, kraju dela ali kraju domnevne kršitve, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, meni, da se obdelava osebnih podatkov nanaša nanj oz. je kršena ta uredba.

Svoje pravice lahko uveljavite tako, da nam pošljete e-pošto na: drustvo.aia@gmail.com
Dodatne informacije v zvezi z obdelavo podatkov po potrebi dodamo ali dopolnimo pri zbiranju podatkov.