Оферти за работа

  • 15-03-2021

    Началник смяна

    Работодател: "ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА" ООД, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Минимално ниво на образование: Магистър, Чужд език: Немски/английски език - В1 или по-високо

Ново търсене