СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД

СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД

  • 17-11-2020

    Електромеханик

    Работодател: СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

За нас

СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД Производство на козметични продукти.

1. Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация.
2. Следи работата на устройствата и съоръженията и извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план-график.
3. Локализира и отстранява възникнали повреди в апаратурата.
4. При получен сигнал за повреда се явява на указаното място за откриване причината за повредата и отстраняването й.
5. Съхранява техническата документация и монтажните схеми на обслужваните от него устройства и отразява извършени изменения в тях.
6. Участва в инструктажа по техника на безопасността и инструктира работниците, обслужващи съоръженията и устройствата.
7. Изпълнява и други задължения, възложени от главния механик или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

Очаквани умения

- Средно-специално или висше образование – „Електрообзавеждане на промишлени предприятия”; „Електротехника” или сродно;
- Познания по пневматика и електроника (предимство).

Нашата оферта

Условия:
- Работа в млад и динамичен екип;
- Трудов договор, изпитателен срок 6 месеца;
- Сменен режим на работа;

Свържете се с нас

ГАБРОВО
066817121
peeva@stsbg.com

Споделете

Още оферти