СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД

СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД

 • Електромеханик

  Работодател: СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

За нас

СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД Производство на козметични продукти.

1. Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация.
2. Следи работата на устройствата и съоръженията и извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план-график.
3. Локализира и отстранява възникнали повреди в апаратурата.
4. При получен сигнал за повреда се явява на указаното място за откриване причината за повредата и отстраняването й.
5. Съхранява техническата документация и монтажните схеми на обслужваните от него устройства и отразява извършени изменения в тях.
6. Участва в инструктажа по техника на безопасността и инструктира работниците, обслужващи съоръженията и устройствата.
7. Изпълнява и други задължения, възложени от главния механик или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

Очаквани умения

- Средно-специално или висше образование – „Електрообзавеждане на промишлени предприятия”; „Електротехника” или сродно;
- Познания по пневматика и електроника (предимство).

Нашата оферта

Условия:
- Работа в млад и динамичен екип;
- Трудов договор, изпитателен срок 6 месеца;
- Сменен режим на работа;

Свържете се с нас

ГАБРОВО
066817121
peeva@stsbg.com

Още оферти

 • Шофьор, специален тежкотоварен автомобил

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Озеленител от 610 до 800 лева - бруто

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Машинен оператор – отливар, леене керамични изделия

  Работодател: "Идеал Стандарт-Видима" АД, Месторабота: Севлиево, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Директор на Детска градина "Калина" гр. Трявна

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Магистър

 • Сервитьор/ка от 800 до 1000 лв.

  Работодател: Рамона-2009 ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Сервитьор

  Работодател: Перота Холдинг ООД, хотел "Сезони", Месторабота: Трявна, Вид заетост: Почасово, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Оператор шевна машина мотивиращо заплащане

  Работодател: Юръпиън Бединг Къмпани ЕАД, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Складов работник - Доставки

  Работодател: Парос ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Сервитьор/ка

  Работодател: Димара ООД , Месторабота: Вонеща вода, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Сервитьори

  Работодател: "Савоя Трявна 2", Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско