Делта стар АД

Делта стар АД

  • 11-11-2020

    Електротехник 2000 BGN (Бруто)

    Работодател: Делта стар АД, Месторабота: Севлиево, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

За нас

Делта стар АД Делта Стар АД работи в областта на електромонтажните дейности и инженеринга. Основни сегменти, в които осъществяваме тези дейности са Енергетиката и Индустрията. Създадените направления- проектиране, управление на проекти, инженеринг, поддръжка на индустриални обекти и електромонтажни дейности са услуги с висока добавена стойност.

- Наличие на документ за завършено образование - подходящо за длъжността.
- Добри теоретични познания по електротехника, електрообзавеждане, електроснабдяване, електрически машини и автоматика.
- Възможност за самостоятелно извършване дейности и работа в екип.
- Извършване на измервания с електрически измервателни уреди.
- Познаване на изискванията за безопасност при работа с електрически уредби.

Очаквани умения

- Ремонт на производствени машини, металообработващи машини, пещи за разтопен метал, леярски машини.
- Изграждане, ремонт и поддръжка на електрически уредби и захранващи линии за ниско и средно напрежение.
- Възможност за включване в екипи за проектиране на електросъоръжения.

Нашата оферта

Нива на заплащане - съобразно доказаната квалификация, възможности за самостоятелно извършване на дейности и работа в екип.
Месечно възнаграждение - до 1650лв.
Месечен бонус - до 350лв.
Годишни бонуси
Допълнителни бонуси при успешно договаряне, контрол и изпълнение на обекти.

Свържете се с нас

Севлиево
0675 32300
office@deltastar.bg

Споделете

Още оферти