ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД КЛОН ГАБРОВО

ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД КЛОН ГАБРОВО

  • 16-07-2021 Разгледана: 106

    Рецепционист

    Работодател: ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД КЛОН ГАБРОВО, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

За нас

ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД КЛОН ГАБРОВО ПРО ЕАД клон Габрово е лицензиран хотелиер и ресторантьор. Основна задача на нашия екип е предоставяне на съвременни, професионални, комплексни и качествени услуги в сферата на балнеолечебен, ваканционен, конгресен и планински туризъм. Успешно работим с програмата на Националния осигурителен институт за профилактика и рехабилитация на осигурени лица. На разположение на нашите клиенти е БХ "Люляци", който с прекрасната си материална база, налични медицинска апаратура и специалисти се утвърждава като конкурентно заведение за профилактика, рехабилитация и отдих.

1. Oсъществява цялостната дейност по посрещане, регистриране и настаняване на клиентите.
2. Проверява данните от документите за самоличност и регистрира гостите на хотела.
3. Контролира качеството на предлаганите услуги на клиентите.
4. Води сметките на клиентите за предоставените им услуги и ги приключва при поискване.
5. Проучва рекламациите и оплакванията от клиентите за обслужването в хотела и информира управителя своевременно отстраняване на допуснатите слабости и нарушения.
6. Изготвя справки за освобождаването на стаите и графика за тяхното почистване и зареждане.
7. Следи за правилното функциониране на системите за сигурност и противопожарна безопасност.
8. Провежда рекламна и маркетингова дейност за осигуряване по-пълно използване на обектите в хотела.
9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
10. Работи се по график.

Очаквани умения

1. Образование: висше или с образователно-квалификационна степен „специалист по туризъм и/или икономика”.
2. Друга квалификация: работа с компютър.
3. Владеене на английски език.

Нашата оферта

• Социални осигуровки;
• Трудов договор;
• Осигурен транспорт и храна.

Свържете се с нас

Габрово, ул. Брянска 54, ет.3
066/803429
pro_gabrovo@abv.bg

Споделете

Още оферти