ОП "Благоустрояване" - Габрово

ОП "Благоустрояване" - Габрово

  • 05-11-2020

    Автомонтьор 800-1000 лв. (бруто)

    Работодател: ОП "Благоустрояване" - Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

За нас

ОП "Благоустрояване" - Габрово Общинското предприятие е с предмет на дейност:
1. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включително
зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване;
2. събиране и транспортиране на битови отпадъци, съгласно утвърдената
система за управление на отпадъците на територията на община Габрово;
3. изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост,
както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;
4. поддържане и ремонт на сгради, общинска собственост;
5. изграждане и поддържане на паркова мебел, детски площадки, съоръжения
за игра и поливни системи;
6. изграждане и поддържане на зелената система на община Габрово;
7. премахване на строежи или части от тях - общинска собственост или такива
изградени върху земя, урегулирани поземлени имоти, улици, тротоари и др. имоти -
общинска собственост;
8. демонтиране на незаконни рекламно-информационни елементи (РИЕ),
преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други
подобни, поставени върху имоти - общинска собственост;
9. подпомагане дейностите по организацията и провеждането на общински
мероприятия;
10. извършване на възмездни услуги за:
- транспортиране на производствени, едрогабаритни и дребни строителни
отпадъци на територията на община Габрово;
- почистване и измиване на терени;
- други услуги, предвидени в местната нормативна уредба.

Ремонт и поддръжка на специализирани тежкотоварни автомобили;
Да извършва авариен и планов ремонт на машини по заявки чрез прекия ръководител;
Да извършва авариен и планов ремонт на автомобили в предприятиетo.

Очаквани умения

- Подходящо образование;
- Опитът се счита за предимство;
- Желание за работа.

Нашата оферта

Предприятието предлага:
1. Постоянна работа
2. Трудов договор
3.Мотивиращо възнаграждение.

Свържете се с нас

Габрово, бул. Трети март №53
066 801437
s.ognianova@bkcgb.com

Споделете

Още оферти