ТИСИНА

ТИСИНА

  • 28-10-2021 Разгледана: 28

    Формовчик По договаряне

    Работодател: ТИСИНА, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

За нас

ТИСИНА ТИСИНА ООД е специализирана в производството на малки и средни отливки с размери до 400 кг от сив и до 100 кг от сферографитен чугун.
Основният фокус е върху сив (тип GJL) и сферографитен чугун (тип GJS).
Отливките са предназначени за производството на детайли за нормални, тропически и взривозащитени телфери, част от които са предназначени за европейския и световния пазар, отливки на отговорни детайли за металорежещи, селскостопански машини и общото машиностроене, корпусни детайли за машини, за пътно строителство, за отоплителни уреди на твърдо гориво и т.н;

Формовчикът трябва да знае:
- правилата и спецификата на работа с формовъчни смеси и преси;
- реда и изискванията за извършване на ремонтни работи на машините,с които работи;
- правилата за безопасност на труда и противопожарна безопасност

Очаквани умения

1. Приготвя леярски форми в съответствие с изискванията на производствената програма на предприятието и указанията на прекия ръководител.
2. Преди започване на работа проверява годността на формовъчната смес и изправността на машините и съоръженията,като при констатиране на технически неизправности се обръща към прекия си ръководител.
3. Спазва технологичната и трудова дисциплина.
4. Подрежда и укрепва касите,с които не работи.
5. След приключване на работа почиства работното си място .
6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи,свързани с длъжността.

Нашата оферта

ТИСИНА търси формовчик на пълно работно време.

Свържете се с нас

Дряново ул. Димитър Крусев 13
067672200
tisina@mail.bg
http://www.tisina.org

Споделете

Още оферти