ТИСИНА

ТИСИНА

 • 29-09-2020

  Формовчик По договаряне

  Работодател: ТИСИНА , Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

За нас

ТИСИНА ТИСИНА ООД е специализирана в производството на малки и средни отливки с размери до 400 кг от сив и до 100 кг от сферографитен чугун.
Основният фокус е върху сив (тип GJL) и сферографитен чугун (тип GJS).
Отливките са предназначени за производството на детайли за нормални, тропически и взривозащитени телфери, част от които са предназначени за европейския и световния пазар, отливки на отговорни детайли за металорежещи, селскостопански машини и общото машиностроене, корпусни детайли за машини, за пътно строителство, за отоплителни уреди на твърдо гориво и т.н;

Формовчикът трябва да знае:
- правилата и спецификата на работа с формовъчни смеси и преси;
- реда и изискванията за извършване на ремонтни работи на машините,с които работи;
- правилата за безопасност на труда и противопожарна безопасност

Очаквани умения

1. Приготвя леярски форми в съответствие с изискванията на производствената програма на предприятието и указанията на прекия ръководител.
2. Преди започване на работа проверява годността на формовъчната смес и изправността на машините и съоръженията,като при констатиране на технически неизправности се обръща към прекия си ръководител.
3. Спазва технологичната и трудова дисциплина.
4. Подрежда и укрепва касите,с които не работи.
5. След приключване на работа почиства работното си място .
6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи,свързани с длъжността.

Нашата оферта

ТИСИНА търси формовчик на пълно работно време.

Свържете се с нас

Дряново ул. Димитър Крусев 13
067672200
tisina@mail.bg

Още оферти

 • Младши експерт „Стопански дейности и проекти“ в Дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие“ 610 до 2950

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Дърводелци

  Работодател: ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Складов работник - Доставки

  Работодател: Парос ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Водопроводчик

  Работодател: ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Машинен оператор

  Работодател: Меркурий Производство и Пакетаж АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Художествен оформител

  Работодател: Сдружение "Цветница", Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • СЕРВИЗЕН ТЕХНИК по договаряне

  Работодател: МАРИНА ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Шофьор на специализиран автомобил 650-1000 лв. (бруто)

  Работодател: ОП "Благоустрояване" - Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Сезонно, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Счетоводител 700 лева

  Работодател: Сдружение "Цветница", Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Параджия

  Работодател: ЕЛВИ ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация