"ЕМКО" ООД

"ЕМКО" ООД

 • 14-02-2023 Разгледана: 55

  Деловодител / Офис администратор

  Работодател: "ЕМКО" ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно, Чужд език: Предимство е владеенето на Английски език, Руски език и др.

За нас

"ЕМКО" ООД Производство на въоръжение и боеприпаси

Основни задължения и отговорности:
- Получаване на информация, включително по електронен път, обработка и предаване за ползване на компетентните служители;
- Подготовка и изпращане на изходяща кореспонденция на дружеството;
- Водене на регистри за входяща и изходяща кореспонденция;
- Организация на деловодна информация в изпълнение на въведената система за управление на качеството;
- Осъществяване дейности, свързани с представителство на предприятието с външни лица;
- Посрещане на гости и партньори на дружеството;
- Изпълняване на общи административни задачи.

Очаквани умения

Изисквания към кандидатите:
- Добра компютърна грамотност, с владеене на основните текстообработващи и таблични програмни системи и продукти; работа с електронна поща;
- Минимум завършено средно образование, като средно-техническо и/или висше образование, ще се считат за предимство;
- Владеене на английски език ще се счита за предимство;
- Умения за изготвяне и систематизиране на документи, свързани с кореспонденцията на дружеството;
- Добра комуникативност, умения за работа в екип и възможност за изпълнение на поставените задачи в кратки срокове;
- Организираност и отговорност. Високо ниво на конфиденциалност при изпълнение на служебните задължения.

Нашата оферта

Работодателят предлага:
- Стандартно работно време;
- Възнаграждение, съответстващо на служебните задължения, съгласно Вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството;
- Динамична работна среда;
- Служебен транспорт между гр. Плачковци и гр. Трявна;
- Здравна застраховка;
- Ваучери за храна.

В заявлението за кандидатстване в подбора, следва да се посочи:
- Срок на готовност за започване на работа.

Информация относно лични данни:
Предоставените от Вас лични данни, ще бъдат използвани само за нуждите на настоящия подбор и ще бъдат унищожени след приключването му!

За заемане на обявеното работно място можете да кандидатствате по следните начини:
1. Участие по настоящата обява;
2. Като представите заявление за участие (свободен текст) и автобиография (CV) в запечатан, непрозрачен плик с надпис: „За участие в подбор за длъжност „деловодител/офис организатор“ в „ЕМКО“ ООД“, на адреса на Обособеното производство – гр. Трявна, ул. „Бедек“ № 1, по пощата или на място.

Срок за участие: до 16:30 часа на 24.02.2023 г.


След изтичане срока за кандидатстване в подбора, с одобрените по документи кандидати, ще бъде проведено събеседване.

Свържете се с нас

гр. Трявна, ул. "Бедек" № 1
067762485
v.dimieva@emcobg.com

Споделете

Още оферти

 • Гледач на кучета в Приют за безстопанствени животни - Община Габрово 1050.00 лв.

  Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Медицинска сестра 1300 лв. основна заплата

  Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Камериерка в хотел 800 лева

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Администратор на хотел

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Продавач-консултант

  Работодател: Николов фрукт ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Технически конструктор/чертожник за мебели

  Работодател: Щайнер мебел ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Почасово, Ниво на образование: Средно

 • Салонен управител

  Работодател: Комплекс "Чукара" - ПРОЕКТ БГ ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Кофражист арматурист 1500 лв.

  Работодател: МАСИВ ТРЯВНА ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Работник в кухня 700 лева

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Основно

 • Администратор хотел

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно