Община Габрово

Община Габрово

 • 19-01-2023 Разгледана: 142

  Логопед в Дневен център за деца с увреждания - кв. Велчевци (по заместване)

  Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово

Дневен център за деца с увреждания - кв. Велчевци набира кандидати за работа на длъжност логопед (по заместване)

Основна цел на длъжността:
Логопедът предоставя специализирани услуги на деца със затруднения в речевото развитие.

Основни задължения на длъжността:
- предоставя логопедични услуги за деца в „Дневен център за деца с увреждания ” - кв. Велчевци;
- участва в изготвяне на индивидуални планове за подкрепа на потребителите на социалната услуга, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения;
- проучва и анализира индивидуалните потребности на децата и съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности;
- определя и дефинира ясни цели, задачи, дейности и очаквани резултати;
- участва в извършването на регулярните оценки по отношение на напредъка в индивидуалното развитие на децата, с които работи;
- работи по изготвени от него програми за индивидуална и групова работа и седмичен график;
- извършва индивидуални консултации с децата и техните семейства;
- изготвя индивидуални програми за работа в домашни условия;
- участва в професионални срещи и работи съвместно със специалисти от сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности с цел предоставяне на качествена социална услуга.


Необходими документи за кандидатстване:
Заявление до ръководителя на ДЦДУ - кв. Велчевци.
Автобиография (CV).
Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен.
Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит (когато кандидатът притежава такъв).
Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация - удостоверения, сертификати и др. (когато кандидатът притежава такива).
Копия от документи, доказващи опит за работа с деца с увреждания и техните семейства.Документите се подават лично или чрез пълномощник в „Дневен център за деца с увреждания“ - кв. Велчевци, адрес: гр. Габрово, кв. „Велчевци“ № 1.

Краен срок за подаване на документи – 03.02.2023 г. включително.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: подбор по документи и събеседване с допуснатите кандидати.

Информация за допуснатите кандидати, както за дата, място и час на провеждане на събеседване, ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Габрово на адрес: www.gabrovo.bg, раздел Актуално/Кариера.

За справка: тел.: 0877158831

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Очаквани умения

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър.
Специалност – „Логопедия“, „Дефектология“ или друга сходна специалност.
Професионален опит – не се изисква.
Опит за работа с деца с увреждания и техните семейства.
Комуникативност.

Нашата оферта

Основна работна заплата: 1243.00 лв.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Споделете

Още оферти

 • Готвач/ка (постоянен трудов договор)

  Работодател: Комплекс "Чукара" - ПРОЕКТ БГ ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Основно

 • Работник в кухня 700 лева

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Основно

 • Продавач-консултант

  Работодател: Габи ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Конструктори и Технолози

  Работодател: "ЕМКО" ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Рецепционист

  Работодател: "Болкан Релакс" ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Камериерка в хотел 1000 - 1100 лева

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Склададжия/Докер

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Медицинска сестра в ЦНСТДМУППМГ - кв. Велчевци, Община Габрово

  Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Електромеханик

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Стругар По договаряне

  Работодател: БОШНАКОВ ТРЯВНА ЕООД, Месторабота: Плачковци, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Основно