Община Габрово

Община Габрово

  • 27-04-2022 Разгледана: 176

    Медицинска сестра/медицински специалист за базите на ДГ „Мики Маус“ и ДГ „Мечо Пух“ – в с. Враниловци и в с. Поповци

    Работодател: Община Габрово, Месторабота: Друг, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово

Основни задължения на длъжността:
- оказва първа долекарска помощ при спешни състояния;
- провежда профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори;
- организира и участва в здравно обучение на децата;
- организира и провежда противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитни болести;
- осъществява контрол и подпомага директора на детската градина относно осигурените безопасни условия за отглеждане, възпитание, хранене и обучение на децата.

Очаквани умения

Основна цел на длъжността:
Осъществяване на качествена лечебно-профилактична и хигиенно-епидемиологична дейност в базата на ДГ „Мики Маус“ в с. Враниловци и в базата на ДГ „Мечо Пух“ в с. Поповци.


Брой работни места: 1

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- образователно-квалификационна степен: бакалавър;
- специалност: „Медицинска сестра“ или „Фелдшер“;
- професионален опит - не се изисква;
- членство в „Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи“ (БАПЗГ).


Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие (свободен текст);
- автобиография;
- мотивационно писмо;
- копие на документ, удостоверяващ придобитата образователно-квалификационна степен;
- копие на документи, удостоверяващи професионален опит (когато кандидатът притежава такъв);
- копие на документ, удостоверяващ членството на кандидата в БАПЗГ.


Подборът на кандидатите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и събеседване с допуснатите кандидати.

Място за подаване на документи: Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, Деловодство.

Срок за подаване на документи: до 13.05.2022 включително.


Информация за допуснатите до събеседване кандидати, както и за място, дата и час на провеждане, ще бъде обявена на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

За справка:
- тел.: 066/818 400 (централа на Община Габрово), дирекция „Образование и социални дейности“ - относно естеството на работа; отдел „Управление на човешките ресурси“ - относно документите за кандидатстване.Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Нашата оферта

Основно месечно трудово възнаграждение за длъжността: 1090.00 лв.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Споделете

Още оферти