Община Трявна

Община Трявна

  • 21-03-2022 Разгледана: 739

    Медицински специалисти по здравни грижи/Медицински сестри-всички профили; Фелдшери; Акушерки; Други/за длъжността от 828 до 1160 лева бруто

    Работодател: Община Трявна, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

Община Трявна Община Трявна е орган на местното самоуправление и местната влест. Кметът е работодател на работниците и служителите, работещи в Община Трявна. Назначенията са по служебно или трудово правоотношение съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ /МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ - ВСИЧКИ ПРОФИЛИ; ФЕЛДШЕРИ; АКУШЕРКИ; ДРУГИ/КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Осигурява здравното обслужване на ученици в училището. Осигурява здравното обслужване на децата в детска градина и яслена група. Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на центъра по спешна медицинска помощ и провеждане на дейности по опазване на здравето. Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата. Приема децата и провежда необходимите хигиенни и профилактични прегледи. Провежда организирани занимания на децата под ръководството на директора на детската градина. Провежда занимания по физическа култура и активен двигателен режим.

Очаквани умения

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:
Професионален опит: минимум 1 година;
Професионална област: Медицина.

Нашата оферта

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
- Заявление за участие;
- Автобиография /CV/;
- Копие от диплома за завършено образование;
- Копие от други документи, доказващи допълнителен професионален опит и специализации;
- Копие от трудова книжка, доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
До 17:00 часа на 04.04.2022 г.

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Деловодство, ет. I-ви в сградата на Община Трявна
Адрес: гр.Трявна, ул. “Ангел Кънчев“ №21

Свържете се с нас

гр. Трявна, ул. "Ангел Кънчев" № 21
0899943144
stoqnka_doncheva@tryavna.bg
https://www.tryavna.bg

Споделете

Още оферти