Община Габрово

Община Габрово

 • 05-10-2021 Разгледана: 490

  Специален педагог в „Дневен център за деца с увреждания“ - кв. Велчевци, Община Габрово

  Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово

„Дневен център за деца с увреждания“ - кв. Велчевци обявява процедура по подбор за длъжността специален педагогОсновна цел на длъжността:
Специалният педагог в „Дневен център за деца с увреждания“ – кв. Велчевци изпълнява задачи, свързани с формиране на умения и навици у децата – потребители на социалните услуги, и стимулиране на тяхното интелектуално развитие с цел успешна адаптация и реализация.

Основни задължения на длъжността:
- работи с деца със специални образователни потребности - потребители на социална услуга „Дневен център за деца с увреждания“ – кв. Велчевци;
- организира грижата за децата съобразно техните индивидуални програми;
- договаря услугите и графика със семействата на децата;
- подпомага самоподготовката и консултира родителите относно спецификата на подходящите за тях занимания;
- използва подходящи образователни стратегии, методи и техники, съобразени с възрастовите особености и образователните потребности на децата;
- установява образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране;
- дава консултации и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия;
- организира и води занимателни и игрови дейности с децата.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до ръководителя на ДЦДУ - кв. Велчевци (свободен текст).
2. Професионална автобиография (CV).
3. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен.
4. Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит.

Документите се приемат до 15.10.2021 г. включително в „Дневен център за деца с увреждания“ – кв. Велчевци, гр. Габрово.

Информация относно процедурата по подбор ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

За справка: тел.: 0877158831

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Очаквани умения

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър.
Специалност – „Специална педагогика“, "Предучилищна педагогика".
Професионален опит – 1 година опит по специалността.
Отговорност, умение за работа в екип, комуникативност, инициативност, творчество, умения за работа с деца с увреждания.

Нашата оферта

Основно трудово възнаграждение - 936.00 лв.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Споделете

Още оферти

 • Сервитьор/ка

  Работодател: Димара ООД , Месторабота: Вонеща вода, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Продавач Консултант

  Работодател: СТЕНЛИ 2020 ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Почасово, Ниво на образование: Средно

 • Помощник кухня

  Работодател: "Савоя Трявна 2", Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Почиствач метални отливки По договаряне

  Работодател: ТИСИНА, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Основно

 • Казанджия

  Работодател: АРТА - СПО ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Основно

 • Началник смяна

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Рецепционист

  Работодател: ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД КЛОН ГАБРОВО, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Продавач-консултант

  Работодател: Николов фрукт ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Оператори на машини

  Работодател: "МАК" АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Шивачи/ки

  Работодател: "МАК" АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно