Община Габрово

Община Габрово

  • 17-11-2021 Разгледана: 627

    Специален педагог в „Дневен център за деца с увреждания“ - кв. Велчевци, Община Габрово 936 лв.

    Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово

„Дневен център за деца с увреждания“ - кв. Велчевци обявява процедура по подбор за длъжността специален педагогОсновна цел на длъжността:
Специалният педагог в „Дневен център за деца с увреждания“ – кв. Велчевци изпълнява задачи, свързани с формиране на умения и навици у децата – потребители на социалните услуги, и стимулиране на тяхното интелектуално развитие с цел успешна адаптация и реализация.

Основни задължения на длъжността:
- работи с деца със специални образователни потребности - потребители на социална услуга „Дневен център за деца с увреждания“ – кв. Велчевци;
- организира грижата за децата съобразно техните индивидуални програми;
- договаря услугите и графика със семействата на децата;
- подпомага самоподготовката и консултира родителите относно спецификата на подходящите за тях занимания;
- използва подходящи образователни стратегии, методи и техники, съобразени с възрастовите особености и образователните потребности на децата;
- установява образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране;
- дава консултации и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия;
- организира и води занимателни и игрови дейности с децата.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до ръководителя на ДЦДУ - кв. Велчевци (свободен текст).
2. Професионална автобиография (CV).
3. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен.
4. Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит.

Документите се приемат до 26.11.2021 г. включително в „Дневен център за деца с увреждания“ – кв. Велчевци, гр. Габрово.

Информация относно процедурата по подбор ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

За справка: тел.: 0877158831

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Очаквани умения

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър.
Специалност – „Специална педагогика“, "Предучилищна педагогика".
Професионален опит – 1 година опит по специалността.
Отговорност, умение за работа в екип, комуникативност, инициативност, творчество, умения за работа с деца с увреждания.

Нашата оферта

Основно трудово възнаграждение - 936.00 лв.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Споделете

Още оферти