"ИМПУЛС" АД

"ИМПУЛС" АД

 • 07-06-2021 Разгледана: 244

  Техник - механик

  Работодател: "ИМПУЛС" АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

За нас

"ИМПУЛС" АД Фирма “ИМПУЛС” АД - гр. Габрово е самостоятелно акционерно дружество, чиято дейност е развойно-внедрителска, производствена, търговска и сервизна в страната и чужбина в областта на приборостроенето, времезакъснителни и броячни механизми, средства за автоматизация, стоки за бита и др.

Промишлената продукция може да се разпредели така:

Детайли и възли за крупни предприятия и на базата на дългогодишни договори. Основни клиенти са:

- Фирма KHS GmbH - Дортмунд - Германия - производител на машини и инсталации за бутилиращата промишленост;

- Фирма Walter AG - Тюбинген - Германия - производител на инструменти и металорежещи машини;

- Фирма Medacta International SA - Швейцария - производител на медицинска техника;
- Фирма LMT Group – Германия - Производител на резбонарезни инструмент, обработващи центрове и стругове, специализирани инструменти и инструментална екипировка.

Отговорности:
1. Осигурява безаварийна и надеждна работа на машините и съоръженията.
2. Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план – график.
3. Локализира и отстранява възникнали повреди в апаратурата.
4. При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването и.
5. Уведомява прекия си ръководител при невъзможност самостоятелно да отстрани възникналата повреда.
6. Прави системни проверки за механичната точност на оборудването.
7. Осигурява безопасна и правилна експлоатация на системите от обслужващите ги работници.
8. Прави писмен доклад до прекия си ръководител в случай на констатирани неправомерни действия при експлоатация от страна на персонала и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби.
9. Проверява наличието редовността на пломбите на съответната апаратура и части от поверените му съоръжения и пломбира същите след извършване на ремонт и профилактика.
10. Съхранява техническата документация и монтажни схеми на обслужваните от него устройства и отразява извършени изменения в тях.
11. Присъства при извършване на предварително съгласувани строително и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения; дава указания на работниците за провеждане на ремонтни работи, с оглед да се избегнат повреди по съответните съоръжения.

Очаквани умения

Изисквания:
•Техническо образование – средно или висше
• Работа с техническа документация
Предимство:
1. Професионален опит – най – малко една година професионална практика за овладяване на професията.

Нашата оферта

Ние предлагаме:
1. Отлично заплащане, допълнителни финансови бонуси, ваучери за храна и транспорт.
2. Работа в екип от млади и амбициозни хора, доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и професионално израстване.

Свържете се с нас

ул. "Орловска" 162
066899542
human.resources@impuls.bg
https://www.impuls.bg

Споделете

Още оферти

 • Универсален стругар По договаряне

  Работодател: ТИСИНА, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Head of Maintenance

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Сервитьор/сервитьорка

  Работодател: Томи ем 17 ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Международен шофьор на тежкотоварен автомобил 2000 евро нето

  Работодател: Badzho Trans AS, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Оператор на CNC машини

  Работодател: "Блазер Груп Габрово" ЕООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Електромеханик

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • МАШИНЕН ОПЕРАТОР НА ЦПУ СТРУГ

  Работодател: "НИК - 2007" ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Програмист на хоризонтални и вертикални центри с ЦПУ - Fanuc i0 По договаряне

  Работодател: ТИЛЛ ИНДУСТРИАЛ ГАБРОВО ЕООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Параджия

  Работодател: ЕЛВИ ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Оператор шевна машина мотивиращо заплащане

  Работодател: Юръпиън Бединг Къмпани ЕАД, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно