Община Габрово

Община Габрово

 • 26-05-2021 Разгледана: 90

  Главен експерт /архитект/ в отдел „Устройствено планиране“, дирекция “Устройство на територията” - Община Габрово

  Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово

О Б Я В А

За своя екип Община Габрово търси кандидати за позицията главен експерт /архитект/ в отдел „Устройствено планиране“, дирекция “Устройство на територията”

Основна цел на длъжността:
Изпълнява дейността по обявяването и одобряването на подробни устройствени планове /ПУП/ за изменение на ЗРП на гр. Габрово.
Осъществява дейности по прилагането на ПУП и по техническото обслужване на гражданите.
Изпълнява дейности, свързани с архитектурата, зелените системи и градоустройството, като подпомага главния архитект в неговата работа.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване до кмета на Общината - свободен текст
Мотивационно писмо
Автобиография
Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит
Копия от документи за допълнителни квалификации и правоспособност /при наличие на такива/

Документите се приемат до 18.06.2021 г. в деловодството на Община Габрово.

Подборът ще се извърши по документи, събеседване и практически изпит по компютърна грамотност.

При желание, кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за обявената длъжност от служителите в отдел УЧР.

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, както и мястото, датата и часът на провеждане ще се обявят на 23.06.2021 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес: www.gabrovo.bg/Актуално/Кариера.

За справка:

- тел.: 066/818 330 – инж. Соня Корназова – директор-дирекция УТ – по въпроси, свързани с естеството на работата;

- тел.: 066/818 315 – Д. Николова – началник-отдел УЧР - по въпроси, свързани с документите за кандидатстване.Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Очаквани умения

Изисквания към кандидатите:
Минимална образователна степен – висше.
Професионална област – строителство и архитектура.
Минимален професионален опит – 2 години в областта на основната цел на длъжността.
Дигитална компетентност - доказва се с практически изпит.

Нашата оферта


Работна заплата – 1200 лв.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Споделете

Още оферти

 • Международен шофьор над 12 т. категория С+Е По договоряне

  Работодател: ЗЛАТЕВИ ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Сервитьор

  Работодател: "Полисимо Травел" ЕООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Заварчик

  Работодател: Габи ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • МАШИНЕН ОПЕРАТОР НА ЦПУ СТРУГ

  Работодател: "НИК - 2007" ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Сервитьор

  Работодател: КА ЕМ ВАРНА ООД, Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Рецепционист

  Работодател: ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД КЛОН ГАБРОВО, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Опаковчик

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Машинен оператор, ситопечат

  Работодател: ЛС ТЮБС АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Оператори на машини

  Работодател: "МАК" АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Специалист Застраховане и ликвидация на щети в Главно Представителство

  Работодател: Агенция Севлиево ЕООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър