Община Габрово

Община Габрово

 • 10-02-2021 Разгледана: 276

  Ръководител на Туристически информационен център - Габрово

  Работодател: Община Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Магистър, Чужд език: Английски език

За нас

Община Габрово Общинска администрация - Габрово

Основна цел на длъжността: ръководи, управлява и осъществява дейността на Туристически информационен център – Габрово в изпълнение на държавната и общинска политика в областта на туризма.

Области на дейност: реклама и маркетинг; туризъм; администрация; връзки с обществеността.

Кандидатите могат да получат копие от длъжностната характеристика, за да се запознаят подробно със задълженията на свободната позиция, от служителите в отдел „Управление на човешките ресурси“.

Очаквани умения

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- образователна степен - магистър;
- специалност - в областта на: туризъм, връзки с обществеността, администрация, стопанско управление, култура;
- минимален професионален опит – 3 години;
- дигитална компетентност - Word, Excel, Power Point;
- владеене на английски език.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за кандидатстване до кмета на Общината - свободен текст;
- мотивационно писмо;
- автобиография;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- копия на документи за допълнителни квалификации и правоспособност (при наличие на такива);
- копия на документи, удостоверяващи професионалния опит (трудова книжка, служебни книжка, осигурителна книжка или граждански договори).

Документите се приемат до 26.02.2021 г. в деловодството на Община Габрово.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, както и място, дата и час на провеждане ще се обявят на 05.03.2021 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово и на електронната страница - раздел Актуално/Кариера/.

За справка: тел.: 066/818 315 – Д. Николова – началник-отдел УЧР


Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Нашата оферта

Работна заплата – 1500 лв.

Свържете се с нас

гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3
066/818 400
gabrovo@gabrovo.bg
https://www.gabrovo.bg

Още оферти

 • МАШИНЕН ОПЕРАТОР НА ЦПУ СТРУГ

  Работодател: "НИК - 2007" ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • Сервитьор/ка

  Работодател: ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД КЛОН ГАБРОВО, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно

 • NC Programmer

  Работодател: CERATIZIT България, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Магистър

 • Електротехник 2000 BGN (Бруто)

  Работодател: Делта стар АД, Месторабота: Севлиево, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Автомонтьор 800-1000 лв. (бруто)

  Работодател: ОП "Благоустрояване" - Габрово, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Програмист на хоризонтални и вертикални центри с ЦПУ - Fanuc i0 По договаряне

  Работодател: ТИЛЛ ИНДУСТРИАЛ ГАБРОВО ЕООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Специалист Застраховане и ликвидация на щети в Главно Представителство

  Работодател: Агенция Севлиево ЕООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Бакалавър

 • Оператор металообработващи машини със CNC управление

  Работодател: ЕМГР АД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Международен шофьор над 12 т. категория С+Е По договоряне

  Работодател: ЗЛАТЕВИ ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ МЕНИДЖЪР от 800 до 1500 BGN (Нето)

  Работодател: ЕЛКО ЕП България ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Магистър