ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД

ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД

 • 06-01-2021

  Електромонтьор

  Работодател: ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

За нас

ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД ”Вагонен завод — Интерком“ АД гр. Дряново е завод със 100 годишна история, който от 27.12.2001 година е със статут на частна собственост. Започнал от коларска работилница за да стигне до водещ производител на пътнически железопътни вагони в България и най - голям центьр за ремонт и рециклиране на пътнически и товарни вагони на Балканите.

На своите клиенти от страната и чужбина ”Вагонен завод—Интерком” АД гр. Дряново предлага ремонт, преустройство и рециклиране на пътнически вагони, ремонт на товарни вагони, изработване на специални вагони с различни предназначения на базата на съществуващи вагони по задание на клиента.

”Вагонен завод – Интерком“ АД гр. Дряново е свързан с националната ж.п. мрежа на България със собствен индустриален железопътен клон и разполага с добре оборудвани специализирани халета за производство, ремонт и рециклиране на пътнически вагони. Разработена е и утвърдена конструктивна и технологична документация, технология и техническа съоръженосг, съответстващи на правилниците и инструкциите на UIC.

През август 2010 година Системата за управление на качеството на „Вагонен завод — Интерком“ АД е одитирана и регистрирана от lntertek Celtiflcation GmbH за съответствие с изискванията на ISO 90012008. През юли 2013г.и май 2017г. СУК е ресертифицирана.

Машините и съоръженията, с които разполага завода дават възможност за извършване нa следните дейности:

Разкройка и огъване на сложни метални конструкци в голямо разкройвачно отделение. Това позволява изработване и подмяна на повредени части и цели полета от страниците, покриви, челните стени, под, обшивки вътрешни стени, рами, носещи греди, с детайли от спирачните системи и други;
Щанцване, щамповане и изрязване на детайли с различна степен на сложност, благодарение на разнообразна пресова техника и уникален набор от щанци и матрици, разработвани за производството на носещи конструкции на няколко серии пътнически вагони;
Стругови, фрезови и други механични обработки на детайли и възли в добре оборудван Механо – подготвителен цех. Цехът разполага с машини позволяващи обработка на едро – габаритни детайли, което е особено важно при ремонта, модернизацията и рециклирането на носещи конструкции – талиги, люлкови греди, рами, кош на вагона, покрив и други;
Заваряване и наваряване на черни и цветни метали в защитна среда от СО2 и аргон, което позволява осъществяването на технологии за выстановяване на детайли по талигата, спирачното движение и теглично – отбивачни съоръжения; Копирно и плазмено рязане;
Тапицерски и шивашки операции;
Водонепроницаеми подови покрития;
Ремонт и ревизия на спирачни апарати със снемане на диаграми, ремонт на спирачни цилиндър – регулатори в специално оборудвано спирачно отделение; Ремонт на всички видове талиги в талижно отделение, разполагащо със стенд за разглобяване и сглобяване на талигата под пробен товар, стенд за оразмеряване на пружини, бандажен струг с модернизирано управление, пълно освидетелстване на колооси със сьответните документи: Образец N25 и и сертификат за годност;
Измерване на статично натоварване на релсите от колелата на вагоните / локомотивите/ на стенд със специализиран софтуер за отчитаве и документиране на резултатите:
Ревизия и ремонт на ролкови лагери, контрол с всички измерителни уреди и индукционна техника за демонтаж и монтаж на вътрешните лагерни втулки; Ревизия, ремонт и монтаж на електрически системи и инсталации. Контрол върху стендове и изпитателни станции за цялостно изпитване на ел. инсталации и главно ел. табло;
Дробеструене на малки и големи изделия в специализирани камери, възможности за пълна обработка на вагони и локомотиви при спазване на всички норми по отношение на екологията и охраната на труда;
Боядисване и изпичане на лакобояджийските покрития в специализирана бояджийска камера, която е на нивото на модерните европейски заводи;
Престьргване на функционните повърхонстни на спирачните дискове на колоосите, както и подмяната им с нови аксиално делими /двуделни/ спирачни дискове;
Ревизия, ремонт и контролни изпитания на теглично – отбивачни съоръжения, амортизатори, сайлент блокове и други;
Изпитване на ремонтираните вагони в оросителна инсталация за водна плътност и измерването им с вагонни везни;
Изработване на резервни части за талиги, спирачни системи, врати, прозорци, отоплителна и водни инсталации, освидетелстване на колооси, ревизия и ремонт на спирачни вентили и апарати, възстановяване на теглични куки, възстановяване на прът тегличен, дърводелски заготовки и други, извън месечната производствена програма, по заявка.
Заводът е сертифициран от Изпълнителна Агенция „Железопътна администрация“ за: поддръжка на пътнически вагони съгласно Наредба №59 за управление безопасностга в железопътния транспорт; поддръжка на товарни вагони съгласно Регламент (ЕС) 445/2011.

„Вагонен завод — Интерком“ АД гр. Дряново притежава необходимия технически и технологичен потенциал за извършване на всеки вид ремонт на вагони съгласно изискванията на Правилниците за ремонт и отчитайки желанията на своите клиенти.

Основни отговорности:

• Инсталиране на електрически компоненти и апаратура по вагоните;
• Открива и отстранява дефекти и повреди в електрическата част на вагоните;
• Извършва прегледи и ремонти на съоръженията с повишена опасност;
• Разчита технически документации и електрически схеми.

Очаквани умения

Изисквания:

• Средно техническо образование;
• Умение за разчитане на сложна техническа документация в своята област;
• Задължителен опит на подобна позиция.

Нашата оферта

Предлагаме:

• Добро заплащане;
• Бонуси при постигнати резултати;
• Обезпечаване на транспортни разходи до и от работното място;
• Подсигурен обяд на територията на завода;
• Регламентирано работно време.

Свържете се с нас

гр. Дряново, ул. Шипка 4
0676/72474
office@vz-intercom.com

Още оферти

 • Оператор шевна машина мотивиращо заплащане

  Работодател: Юръпиън Бединг Къмпани ЕАД, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Готвач

  Работодател: "Савоя Трявна 2", Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Рецепционист

  Работодател: ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД КЛОН ГАБРОВО, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Международен шофьор над 12 т. категория С+Е По договоряне

  Работодател: ЗЛАТЕВИ ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Кранист

  Работодател: ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Международен шофьор на тежкотоварен автомобил 2000 евро нето

  Работодател: Badzho Trans AS, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Водопроводчик

  Работодател: ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ АД, Месторабота: Дряново, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Средно или по-ниско

 • Художествен оформител

  Работодател: Сдружение "Цветница", Месторабота: Трявна, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Шофьори на тежкотоварни автомобили над 12 тона От 2 100 Евро

  Работодател: Тайгър Булл ЕООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация

 • Параджия

  Работодател: ЕЛВИ ООД, Месторабота: Габрово, Вид заетост: Пълно работно време, Ниво на образование: Професионална квалификация